Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Chương trình Bồi dưỡng cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học

Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc gia phối hợp với trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội  tổ chức mở các lớp Bồi dưỡng cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hệ công lập và dân lập theo quy định của Bộ GD & ĐT với nội dung cụ thể như sau:


Nghiep vu giao duc mam non

Mục đích: Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo về chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên các cơ sở giáo dục như: Trường mầm non, Trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

Các chương trình bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập theo chương trình gồm 360 tiết của Bộ GD & ĐT. Học viên được cấp chứng chỉ.

- Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho cán bộ  quản lý các trường mầm non tư thục theo chương trình gồm 200 tiết. Học viên được cấp chứng nhận.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non theo chương trình gồm 360 tiết. Học viên được cấp chứng chỉ "Bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục mầm non"

- Bồi dưỡng chuyên đề nâng cao về chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với thời gian từ 01 -03 ngày. Học viên được cấp chứng nhận.

- Bồi dưỡng nhân viên thiết bị giáo dục, nhân viên thư viện của các trường tiểu học, trung học cơ sở theo quy định của Bộ GD & ĐT. Học viên được cấp chứng chỉ.

lop boi duong nghiep vu can bo quan ly giao duc

Phương thức tổ chức lớp: Linh hoạt theo thực tế yêu cầu của học viên ở từng địa điểm tổ chức lớp.

Kinh phí tham gia lớp học: Vui lòng liên hệ SĐT: 04 3754 9693 hoặc 0985 8686 30; 093 93 93 721/723

Phương thức đăng ký: Các đơn vị hoặc cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa học vui lòng gửi thông tin đăng ký theo mẫu bên dưới về địa chỉ email: hathuy@giaoducvietnam.edu.vn hoặc fax: 04 3754 9693


 Boi duong nghiep vu quan ly giao duc

 


Chương trình Bồi dưỡng cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học
Tin tức khác