Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức lớp Chuyên viên chính tại công ty. Đây là một số hình ảnh lớp học.

 

Hình ảnh lớp học

 

 

 

Một số hình ản Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

 


Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
Tin tức khác