Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lịch khai giảng NV Kinh doanh xăng dầu tháng 9/2014 tại Hà Nội

Cập nhật liên tục khai giảng các lớp đào tạo hàng tháng.

 

 

      

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 09/2014

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP 

NGHIỆP VỤ TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

 

STT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ

THỜI LƯỢNG

NGÀY KG

CA HỌC

1

Đào tạo nghề bán hàng Xăng dầu

2.000.000

Từ 1,5 đến 03 Tháng

20/09

T7+ CN

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh Xăng dầu

1.000.000

07 Ngày

27/09

T7+ CN

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh Xăng dầu

1.500.000

10 Ngày

27/09

T7+ CN

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng bậc nghề xăng dầu

1.000.000

10 Ngày

29/09

Tối 2 -> 6

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

1.000.000

10 Ngày

29/09

Tối 2 -> 6

6

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận tải xăng dầu, Gas

1.000.000

3 Ngày

19/09

Thứ 6 +7+CN

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lịch khai giảng NV Kinh doanh xăng dầu tháng 9/2014 tại Hà Nội
Tin tức khác