Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lịch thi lớp Khai hải quan Hải Dương - K1

Ngày 19/07/2014 (cả ngày) Môn thi: - Pháp luật về hải quan - Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương - Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan - Quy trình thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất nhập khẩu

 Địa điểm thi: Phòng 304, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên-Công nhân và Lao động trẻ Tp Hải Dương

Thời gian: Ngày 19/07/2014 (Thi cả ngày: Sáng: 08h00' - 11oh30'; Chiều 14h30 - 16h30)

Kính đề nghị các anh (chị) chú ý:

          + Mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu đi thi

 

         + Hoàn thiện nốt hồ sơ còn thiếu (03 ảnh 3x4 và 01 Chứng minh thư photo)

 

         +  Nhận lại thẻ học viên đã dán ảnh và đóng dấu xác nhận của ban tổ chức lớp tại phòng thi.


Lịch thi lớp Khai hải quan Hải Dương - K1
Tin tức khác