Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo
Lịch thi từng môn kỳ thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan tháng 9/2014

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi (có lịch thi kèm theo):

- Thời gian thi: 02 ngày (Thứ 7 và Chủ Nhật), ngày 06/9 – 07/9/2014
            - Tổ chức thi tại 3 khu vực:
Miền Bắc: tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (Đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội đối diện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia - Hà Nội).
+ Miền Trung: tại Học viện Chính trị khu vực III (232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
+ Miền Nam: tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (Số 2C Phổ Quang, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).
 2. Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi CCCNVKHQ:
2.1. Môn Pháp luật Hải quan:
- Luật Hải quan ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005;
- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
- Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/12/2012;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
- Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
- Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;
- Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
2.2. Môn Thủ tục hải quan đối với một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu: ám sát quản lý:
- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, kiểm tra giám sát hải quan.
- Nghị định Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
- Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
- Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Thông  tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
- Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
2.3. Môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương:
           - Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày Thông tư số  21  /2010/TT-BCT ngày 17  tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
- Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 
của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ  mẫu E.
- Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
- Nghị định số 87/2012/NĐ – Cp ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
- Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Các văn bản hướng dẫn Thông tư 22/2014/TT-BTC được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), mục “Hệ thống VNACCS/VCIS”.
- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS trên Trang thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn), mục “Hệ thống VNACCS/VCIS”.
- Luật SHTT năm 2005 của Quốc hội.
- Bộ Luật hình sự năm 2009 của Quốc hội.
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP
- Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực SHCN.
- Thông tư 44/2011/TT-BTC Ngày 01/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác chống hàng giả, bảo vệ quyền SHTT của cơ quan Hải quan.
- Hiệp định về khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT TRIP’s.
- Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ.
- Incoterms 2010
- Thanh toán quốc tế: thanh toán đối lưu, nhờ thu, phiếu trơn
- Vận tải: chứng từ vận tải
Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2014 thông báo để các đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
DỰ KIẾN LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
KHAI HẢI QUAN NĂM 2014
Thời gian: từ ngày 6/9/2014 đến ngày 7/9/2014
 
NGÀY
THỜI GIAN
NỘI DUNG
Thứ bảy
(6/9/2014)
8h30-9h00
Họp Ban coi thi tại Phòng Hội đồng
 
9h00-11h00
Thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi và hoàn chỉnh các thủ tục trước khi thi
 
14h00 – 16h30
Tổ Thư ký chuẩn bị công tác hậu cần
 
Chủ nhật
(7/9/2014)
6h30
Họp Ban coi thi tại Phòng Hội đồng
7h00
Gọi thí sinh vào Phòng thi
7h10
Giám thị 1 về Phòng Hội đồng nhận đề thi
7h20
Mở đề thi môn Pháp luật Hải quan
7h30 - 8h30
Thi môn Pháp luật Hải quan
8h30 - 10h00
Cán bộ coi thi và Tổ Thư ký của Hội đồng làm việc, thí sinh nghỉ giải lao
10h00
Gọi thí sinh vào Phòng thi
10h10
Giám thị 1 về Phòng Hội đồng nhận đề thi
10h20
Mở đề thi môn Thủ tục hải quan đối với một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu
10h30 - 11h30
Thi môn Thủ tục hải quan đối với một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu
11h30 – 12h30
Tổ Thư ký của Hội đồng làm việc
12h30 – 14h00
Nghỉ trưa
14h15
Họp Ban coi thi tại Phòng Hội đồng
14h40
Gọi thí sinh vào Phòng thi
14h50
Giám thị 1 về Phòng Hội đồng nhận đề thi
15h00
Mở đề thi môn  Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
15h10 đến 16h10
Thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 
Ghi chú: Việc thực hiện lịch thi đều phải theo hiệu lệnh thống nhất của Hội đồng thi nghiệp vụ cấp chứng chỉ khai hải quan năm 2014.


Lịch thi từng môn kỳ thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan tháng 9/2014
Tin tức khác