Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lớp Huấn luyện An toàn lao động cho VNPT Vĩnh Phúc

Cuối tháng 7/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Viễn thông Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện

 


 


Lớp Huấn luyện An toàn lao động cho VNPT Vĩnh Phúc
Tin tức khác