Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lớp Huấn luyện An toàn lao động tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương

Ngày 11/12/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện.

 

Viện phó lên khai giảng khóa huấn luyện

 

Giờ nghỉ giải lao giữa giờ


Lớp Huấn luyện An toàn lao động tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương
Tin tức khác