Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Mẫu chứng chỉ giảng viên an toàn - vệ sinh lao động

- Chứng chỉ giảng viên an toàn lao động do Cục An toàn lao động cấp. - Giá trị trong 05 năm - Người có chứng chỉ huấn luyện được cả 4 nhóm đối tượng theo thông tư 27

Chứng nhận An toàn - Vệ sinh lao động

Mẫu chứng chỉ huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động