Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Với hơn 10 năm hình thành và phát triển , công ty đã không ngừng xây dựng được mối quan hệ thân tín và danh sách các đối tác trong lĩnh vực đào tạo và phần mềm trên toàn quốc.

Cơ cấu tổ chức

Công ty CP giáo dục Việt Nam được tổ chức thành các văn phòng tuyển sinh và trung tâm đào tạo trực thuộc công ty thống nhất dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty.

Quá trình hình thành và phát triển

Tên công ty: CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM (Vietnam Education Joint Stock Company) Trụ sở 1: A3P2 - Tập thể Giáo viên - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội