Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức lớp Chuyên viên chính tại công ty. Đây là một số hình ảnh lớp học.

Lớp Huấn luyện An toàn lao động tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương

Ngày 11/12/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện.

Lớp Huấn luyện An toàn lao động cho VNPT Vĩnh Phúc

Cuối tháng 7/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Viễn thông Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện

Quyết định công nhận là cơ sở đào tạo các chuyên ngành khác

- Lĩnh vực xây dựng - Văn thư - Lưu trữ - hành chính văn phòng - Lĩnh vực du dịch .....

Một số quyết định công nhận là đơn vị đào tạo chuyên ngành

- Cục an toàn lao động công nhận là cơ sở dịch vụ huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động, Huấn luyện giảng viên an toàn lao động - Tổng cục hải quan công nhận là cơ sở đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan.

Danh sách khách hàng tiêu biểu

Với hơn 10 năm hình thành và phát triển , công ty đã không ngừng xây dựng được mối quan hệ thân tín và danh sách các đối tác trong lĩnh vực đào tạo và phần mềm trên toàn quốc.

Cơ cấu tổ chức

Công ty CP giáo dục Việt Nam được tổ chức thành các văn phòng tuyển sinh và trung tâm đào tạo trực thuộc công ty thống nhất dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty.

Quá trình hình thành và phát triển

Tên công ty: CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM (Vietnam Education Joint Stock Company) Trụ sở 1: A3P2 - Tập thể Giáo viên - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội