Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Theo chương trình chuẩn của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp

Theo chương trình chuẩn của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Đào tạo kế toán viên hành chính sự nghiệp

Đối tượng học: - Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác. - Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.