Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Mẫu chứng chỉ sơ cấp nghề nấu ăn

Chứng chỉ sơ cấp nghề nấu ăn cấp cho học viên đạt yêu cầu khi tham gia khóa học Kỹ thuật chế biến món ăn tại trường. Chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc