Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương. Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức lớp Chuyên viên chính tại công ty. Đây là một số hình ảnh lớp học.

Lớp Huấn luyện An toàn lao động tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương

Ngày 11/12/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Viện huyết học truyền máu Trung Ương. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện.

Lớp Huấn luyện An toàn lao động cho VNPT Vĩnh Phúc

Cuối tháng 7/2014 Công ty CP giáo dục Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn Viễn thông Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện