Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016 - Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016 như sau:  

Trung cấp nghề, sơ cấp nghề

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016 - Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016 như sau: