Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Thông Báo tuyển Dụng

ü  Bạn là người năng động, sáng tạo, đam mê và yêu thích lĩnh vực bán hàng công nghệ?

ü  Bạn mong muốn được thỏa sức trải nghiệm các sản phẩm công nghệ “hot” nhất?

ü  Bạn mong muốn phát triển sự nghiệp trong một môi trường  chuyên nghiệp và năng động?

CV Dự Tuyển

Vị trí tuyển dụng

Kết hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài  nhằm mục địch đào tạo nghề và  tư vấn về việc làm, chính sách có liên quan đến lao động theo quy định của pháp luật lao động