Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS

Để doanh nghiệp hiểu và áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS được thuận lợi, nhanh chóng, Công ty Cổ phần Giáo dục Việt nam tổ chức lớp Đào tạo về hệ thống VNACCS/VCIS với những nội dung cụ thể như sau:

Bồi dưỡng nghiệp vụ khai hải quan điện tử theo chuẩn VNACCS/VCIS

Đơn vị đào tạo nghiệp vụ khai hải quan chính thức  theo công văn số 1005/TCHQ-TCCB Tổng cục Hải quan. Khóa học dành cho đối tượng muốn thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan để được cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan theo luật Hải quan 2014.

Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Khóa học cung cấp và tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ căn bản, cần thiết và cập nhật cho những người đang và sẽ làm công tác xuất nhập khẩu; từ đó giúp học viên có khả năng tiến hành các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.