• HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

  - Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chi tiết >>

 • THÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  Thông tư số 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

  Chi tiết >>

 • THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

  Chi tiết >>

 • 99+ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

  Thẻ nhân viên Đại lý hải quan không còn xa lạ gì với những người làm trong ngành Logistics, xuất-nhập khẩu. Tuy nhiên, để được cấp mã số thẻ Nhân viên đại lý Hải quan, bạn cần vượt qua Kỳ thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức hàng năm. Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả những vấn về thường gặp, những thắc mắc về Kỳ thi giúp các bạn chuẩn bị thật kỹ hành trang và đạt kết quả cao nhất sau kỳ thi này.

  Chi tiết >>

 • QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH

  Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;...

  Chi tiết >>

 • THỦ TỤC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA 2023

  - Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch;
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chi tiết >>

 •    Phân trang:
 •   1  
 • 2
 • 3
 • >
 • >>
Tin nhanh
NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2021/NĐ-CP
- Chính phủ ban hành Nghị định 94: Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
- Theo đó, việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành là biện pháp hỗ trợ giúp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành còn hoạt động cũng như các doanh nghiệp mới muốn tham gia vào lĩnh vực lữ hành.

Hoạt động sinh viên

Sự kiện sắp diễn ra