• LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ DU LỊCH 2023

  Liên tục tổ chức Kỳ thi cấp chứng chỉ Hướng dẫn du lịch, Điều hành du lịch để hoàn thiện điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành và nộp hồ sơ cấp thẻ hành nghề Hướng dẫn du lịch nội địa, Hướng dẫn du lịch quốc tế

  Chi tiết >>

 • LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TP HCM NĂM 2023

  Lớp dành cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (HDV) do Sở Du lịch Tỉnh/Thành phố  quản lý có thẻ hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng và có nhu cầu tham gia lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch để bổ sung hồ sơ đổi thẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Chi tiết >>

 • MẪU CHUẨN CHỨNG CHỈ DU LỊCH

  Chứng chỉ Du lịch Do trường Cao đẳng Duyên Hải cấp có độ uy tín và tính nhận diện cao, được các Sở Du lịch trên toàn quốc chấp thuận và duyệt hồ sơ nhanh
  - Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/Quốc tế để xin cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa/Quốc tế
  - Chứng chỉ Điều hành Du lịch Nội địa để xin cấp giấy Kinh doanh Lữ Hành Nội địa/Quốc tế

  Chi tiết >>

 • KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI PHÚ THỌ 2023

  Ngày 14/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra công văn số 681 /SVHTTDL- QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế tháng 10 năm 2023.
  Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ 27 đến 29/10/2023 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Sen Vàng
  Đối tươngj là Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ và có thời gian hết hạn thẻ trong năm 2023 và đến hết 31/12/2024.

  Chi tiết >>

 • LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH

  Khóa học Nghiệp vụ Điều hành du lịch QUỐC TẾ/ NỘI ĐỊA dành cho học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Điều hành Du lịch Quốc tế, chứng chỉ Điều hành Du lịch Nội địa bổ sung hồ sơ việc làm; Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ Lữ hành theo quy định của pháp luật và mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

  Chi tiết >>

 • LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

  Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch QUỐC TẾ/ NỘI ĐỊA dành cho những học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Hướng dẫn Du lịch Nội địa/ Hướng dẫn Du lịch Quốc tế để được cấp thẻ hành nghề Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế & Hướng dẫn viên du lịch Nội địa

  Chi tiết >>

Tin nhanh
LUẬT DU LỊCH 2017
Theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 thì:
     - Yêu cầu đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là “phải tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành, trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa”;
    - Yêu cầu đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là “phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Hoạt động sinh viên

Sự kiện sắp diễn ra