THI CHỨNG CHỈ DU LỊCH
Ngày 14/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ ra công văn số 681 /SVHTTDL- QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế tháng 10 năm 2023.
Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ 27 đến 29/10/2023 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Sen Vàng
Đối tươngj là Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ và có thời gian hết hạn thẻ trong năm 2023 và đến hết 31/12/2024.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
* Nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng ứng viên, DHCOL chỉ hỗ trợ tuyển dụng các vị trí trong các lĩnh vực mà trường đang tổ chức đào tạo trực tiếp.
* Dự án hỗ trợ tuyển dụng sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2023. Các dự án hỗ trợ tuyển dụng tiếp theo sẽ được DHCOL thông tin sau tới các doanh nghiệp.

Tin nhanh
LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TP HCM NĂM 2023
Lớp dành cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (HDV) do Sở Du lịch Tỉnh/Thành phố  quản lý có thẻ hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng và có nhu cầu tham gia lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch để bổ sung hồ sơ đổi thẻ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động sinh viên

Sự kiện sắp diễn ra