99+ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN  

1- Chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan là gì? Tại sao cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ khải hải quan?
2- Những ai được tham gia kỳ thi này?
3- Các trường hợp bảo lưu, miễn thi?
4- Hồ sơ và nộp hồ sơ như thế nào?
5- Thời gian và địa điểm thi được quy định thế nào?
6- Hình thức thi như thế nào?
7- Nội dung thi thế nào, khó hay không, ôn luyện ở đâu?
8- Kết quả được tính như thế nào?
9- Khi nào có thông báo điểm?
10- Khi nào nhận được chứng chỉ bản gốc, có thời hạn hiệu lực không?
11- Khi làm bài thi cần lưu ý những gì, những kinh nghiệm được chia sẻ từ các thí sinh đã trải qua các kỳ thi trước đó?