LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  


- Hướng dẫn du lịch Quốc tế: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, muốn làm Hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
- Hướng dẫn du lịch Nội địa: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, muốn làm Hướng dẫn viên nội địa.
* Học phí – Thời gian học:
+ Hình thức 1: Chỉ ôn và thi 1-2 ngày (Dành cho các bạn đã có kiến thức, hoặc tự học được): Học phí trọn khóa 1,6 triệu/học viên (Có lớp online)
+ Hình thức 2: Học đầy đủ 1,5 - 2 tháng (Dành cho các bạn muốn bổ sung kiến thức rồi mới thi): Học phí trọn khóa 2,5 triệu/học viên (Có lớp online)
+ Lịch học: Linh hoạt – Buổi tối, ban ngày, hoặc cuối tuần… (Liên hệ chi tiết)
* Chương trình đào tạo
Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch QUỐC TẾ/ NỘI ĐỊA dành cho những bạn có nhu cầu cấp thẻ hành nghề Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế & Nội địa, cụ thể như sau:
STT Nội dung học phần
1 Lịch sử Việt Nam
2 Lịch sử văn minh thế giới
3 Cơ sở văn hóa Việt Nam
4 Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
5 Tổng quan du lịch
6 Tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp
7 Tuyến, điểm du lịch Việt Nam
8 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kỹ năng xử lý tình huống
9 Thực hành – Thực tập & Thi tốt nghiệp
 
           
Sau khi hoàn thành khóa học, học tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa. Những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ/ NỘI ĐỊA theo quy định. Chứng chỉ có giá trị hoàn thiện hồ sơ xin cấp - đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế/Nội địa trên toàn quốc.
* Hồ sơ đăng ký học gồm có: (Đơn đăng ký học, Ảnh (cỡ 3 x 4): 3 cái ; 01 CMND Photo, 01 Bằng tốt nghiệp công chứng – Hoặc giấy xác nhận là sinh viên)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịchKhóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
Lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên,
Chứng Chỉ Du Lịch,
Thẻ Hướng Dẫn Viên,
Thẻ Hướng Dẫn Du Lịch
Chứng Chỉ Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Điều Hành Tour,
Đăng Ký Kinh Doanh Du Lịch,
Điều Kiện Kinh Doanh Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Điều Hành,
Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Ở Đâu,
Học Chứng Chỉ Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Hướng Dẫn Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Du Lịch Cao Đẳng Duyên Hải,
Lớp Học Đổi The Hướng Dẫn Viên Du Lịch 2023,
Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cao Đẳng Duyên Hải,
Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Giáo Dục Việt Nam,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế,
Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế,
Giáo Trình Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch,
Giáo Trình Nghiệp Vụ Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Du Lịch,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tphcm,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Hà Nội,
Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Điều Hành Du Lịch,