KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HẢI QUAN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN  

LỚP CẬP NHẤT KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HẢI QUAN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

1. Đối tượng học viên

- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định.

- Đối tượng khác có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật Hải quan.

2. Nội dung đào tạo

- Bổ sung, cập nhật kiến thức và giải đáp tình huống thực tế về kỹ thuật nghiệp vụ hải quan về các lĩnh vực như: phân loại hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; trị giá hải quan; chính sách mặt hàng; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;...

- Bổ sung, cập nhật kiến thức và giải đáp tình huống thực tế về pháp luật hải quan như lĩnh vực chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan…

3. Chứng nhận hoàn thành

Sau khi tham dự đầy đủ khóa học, học viên được cấp Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 02 của Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Chứng nhận hoàn thành lớp cập nhật kiến thức pháp luật hải quan cho

(Mẫu Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 02 của Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022)

4. Thời gian khai giảng: Vui lòng liên hệ với ban tổ chức lớp để cập nhật lịch khai giảng gần nhất
5. Hình thức học: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom meeting

6. Phương thức đăng ký: 
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng click vào đây để ghi danh hoặc liên hệ qua số điện thoại:  0985 86 86 30 (Mrs. Thủy); email:hathuy@giaoducvietnam.edu.vn để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đăng ký và nhập học.