THI CHỨNG CHỈ DU LỊCH
Cấu trúc và dung lượng đề thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành Du lịch căn cứ theo Nội dung Bồi dưỡng nghiệp vụ Điều hành du lịch quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ
Theo quy định tại Thông tư số: 22/2019/TT-BTC " SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BTC" thì thí sinh có thể được xét miễn môn thi trong các trường hợp dưới đây.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành doanh nghiệp vận tải đường bộ, Trường Cao đẳng Duyên Hải thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp Quản lý và khai thác vận tải đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông & Vận tải

Tin nhanh
KHÓA HỌC SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành doanh nghiệp vận tải đường bộ, Trường Cao đẳng Duyên Hải thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp Quản lý và khai thác vận tải đường bộ theo quy định của Bộ Giao thông & Vận tải

Hoạt động sinh viên

Sự kiện sắp diễn ra