KHÓA HỌC HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG (DG)  

Trước đây doanh nghiệp phải gửi nhân viên sang nước ngoài để tham gia lớp huấn luyện của  Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (IATA) về hàng nguy hiểm. Được sự ủy thác của IATA, DHCOL kết hợp với VILAS tổ chức các khóa huấn luyện về hàng hóa nguy hiểm ngay tại Việt Nam.
Chương trình đào tạo và chứng chỉ về hàng hóa nguy hiểm này không chỉ dành riêng cho ngành hàng không mà còn có giá trị và được áp dụng rộng rãi cho nhiều ngành nghề, đơn vị sản xuất có hoạt động lưu kho và bảo quản các sản phẩm được xem là hàng hóa nguy hiểm. 

IATA DANGEROUS GOODS
REGULATIONS – Cat 3 & Cat 6

For Initial and Recurrent training 2015 In Ho Chi Minh City & Ha Noi
For the safe transport of Dangerous Goods, and know HOW to get the best business practice in Air Cargo – let’s go with IATA Dangerous Goods World Class Professional Instructor.
New experience with the First IATA Accredited Training School (ATS) in Vietnam!
Get the result within one week right after finish training course.
YOU don’t have to wait for Scheduled Exam as usual Distance learning.

COURSE DETAILS
Course Commencement & Schedule

Course Fees:
Cat 3:
- 13,500,000VND / pax for DG Initialcourse
- 10,800,000 VNĐ / pax for DGRecurrentcourse
Cat 6:
- 15,000,000VND / pax for DG Initialcourse
- 12,000,000 VNĐ / pax for DGRecurrentcourse
The fees are included Training Materials (excluding book), IATA DG Certificate Cat 3 orIATA DG Certificate Cat 6, Tea break, VAT invoice.
WHAT YOU WILL LEARN AND YOUR BENEFITS  FROM THIS COURSE?
By the end of this course, you will be able to:
- Apply the IATA Cargo Dangerous Goods Regulations correctly
(Áp dụng một cách chính xác các quy định của IATA về hàng hóa nguy hiểm)
- Understand the legality and the responsibility of shippers, Agents and Airlines involving in transport of Dangerous Goods
(Hiểu được các khía cạnh pháp lý và trách nhiệm của các chủ hàng, đại lý, và các hãng hàng không liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm)
- Identify and classify individual dangerous goods items
(Xác định và phân loại từng mặt hàng nguy hiểm)
- Verify goods are properly packed, marked and labeled
(Xác minh hàng hoá được đóng gói hợp lý, đánh dấu, và dán nhãn)
- Fill in and check the “Shipper’s Declaration for Dangerous Goods”
(Điền vào và kiểm tra "Bản kê khai hàng hóa nguy hiểm")
WHO SHOULD ATTEND?
 The staff who works for:
- Freight forwarders & Logistics Service Providers
- Cargo Agents
- Shippers and operators staff (Manufacturing, Pharmaceutical, Oil & Gas...)
- Cargo operations managers and frontline supervisors
- Airport ground handling staff
COURSE HIGHLIGHTS
- Contents of the IATA Dangerous Goods Regulations Manual
- Identification
- Dangerous Goods classes and divisions
- Packing, marking, labeling and documentation requirements
- Radioactive materials
- Practice with check-list
- Exam will be conducted at the end of the course.