TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH - CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ DU LỊCH  

Đối tượng áp dụng của Luật là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến du lịch, điều kiện của hướng dẫn viên du lịch, sản phẩm du lịch, du lịch cộng đồng, xây dựng quỹ xúc tiến du lịch, phương án xét cấp hạng sao, điều kiện kinh doanh lữ hành, điểm du lịch …
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC DU LỊCH
 
STT SỐ HIỆU TÓM TẮT NỘI DUNG LINK TẢI VĂN BẢN
1 Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Du lịch Tải về
2 NĐ 145/2019/NĐ-CP Quy đinh xử phạt vi phạm Hành chính lĩnh vực Du lịch Tải về
3 Thông tư 13/2019/TT/BVHTTDL Sửa đổi TT06/2017 Quy định chi tiết Luật Du lịch Tải về
4 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Tải về
5 Luật Du Lịch 2017   Tải về