KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN DU LỊCH, ĐIỀU HÀNH DU LỊCH  

Kính gửi: - Các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp ngành Du Lịch
                 - Phụ trách kinh doanh các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành
                 - Các cá nhân có nhu cầu được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

       Theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 thì:
     - Yêu cầu đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là “phải tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành, trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa”;
    - Yêu cầu đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là “phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành, trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế”;
   - Điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa là “phải tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa”;
   - Điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là “phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch, trường hợp tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế”;
   Được sự phê duyệt và đồng ý của Tổng cục Du lịch về đề án tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Trường Cao đẳng Duyên Hải tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, ôn tập và kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch với nội dung cụ thể như sau:
   1. Đối tượng dự thi:
   - Người đang làm điều hành du lịch, hướng dẫn du lịch cần chứng chỉ để đảm bảo đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.
   - Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; học viên đã tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ điều hành du lịch.
   - Và các đối tượng khác có nhu cầu được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch.
   2. Hình thức thi: Online
   - Lý thuyết:  trắc nghiệm (75 phút) và tự luận (75 phút)
  - Thực hành: thực hành nghiệp vụ và trả lời câu hỏi tình huống (hướng dẫn viên: 20 phút; điều hành du lịch: 90 phút)
   3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
   - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): 01 bản (file đính kèm);
  - Ảnh thẻ cỡ 3 cm x 4 cm: 03 cái (chụp trước thời điểm đăng ký dự thi không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau của từng ảnh);
   - Chứng minh nhân dân phô tô: 01 bản.
   - Bằng tốt nghiệp photo: 01 bản
   4. Lịch thi: Liên tục hàng tháng, vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm thông tin chi tiết
   5. Học phí, lệ phí ôn tập, lệ phi thi và cấp chứng chỉ:
Nội dung Hướng dẫn du lịch Điều hành du lịch
Học viên Thí sinh tự do Học viên Thí sinh tự do
1. Phí bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ
(Thời lượng từ 02 – 03 tháng)
1.700.000
(vnđ)
Không 1.700.000
(vnđ)
Không
2. Lệ phí ôn tập
(Thời lượng từ 02 – 04 buổi)
Miễn phí 800.000
(vnđ)
Miễn phí 800.000
(vnđ)
3. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ 800.000
(vnđ)
800.000
(vnđ)
1.200.000
(vnđ)
800.000
(vnđ)

   6. Địa điểm tổ chức thi: Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM và các tỉnh/ thành trên toàn quốc
   7. Chứng chỉ: Do Trường Cao đẳng Duyên Hải cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch
   8. Phương thức đăng ký: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi vui lòng gửi thông tin và hồ sơ về địa chỉ email: hathuy@duyenhai.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985 8686 30 (Ms. Hà Thủy) để được hướng dẫn chi tiết.
Những nội dung cụ thể khác, nhà trường sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.